D20_083

(Baksida till D20_084)

38
Brooby
Sund sochn
Ydre häradh
1692