D20_085

(Rubrik:)
Geomettisk afrythning öfwer lyten parck som kallas Heester,
j Ydre härad och Sund sochn

    Notarum Explicatio
                                                        Kappar Laas
    Torpstället Heester som
    lyder till Södra Skatt
    hemmanet j Hestra Hult
A. Ängh een deel aff hård wall        -            1 ½
B. Dito kier                                      -            6
    Åcker af sandjordh
    dersammasteds upjord                16
    Koohage till bete för 4
    nööth jtem någon fähl
    skoug 
    Trenne stycken småå
    kalffhagar bergige ock
    af ringa bete
    Nock 2:ne stycken
    småå betes-täppor aff
    medelmåt-tigt bete
F. Nock häf-das af Pähr
    Larsson j Mel-langården
    utj detta torp af hårdwall            -            1/4
G. Norra hemmanet Dito                -            1/8
    J anledning här af att
    desse åboor hafwa den rin-
    ga andeel j torpet twi-
    sta dee effter bäcken.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Engaryd ägor möta
Oppeby ägor gräntza här jn till
Fårssnääss ägor
Hestra-hultz ägor gräntza på denna sydan

Fyrkantig spetzig steen
Biörck
Kiär
Affält
Tahl och biörck skoug
Affält
Nylig afrögdt till äng
Tahl
Affält
Kiär
Syness tilförende hafwa warit åcker
Kiälla
Backe med tahlskoug och ringa grässwäxt
Tahl och biörk skoug
Affält
Kantig kulfallen steen

(Text på skalstocken:)
Nor
Söder

Afsatt Anno
1695 af Andrei Mörn

39
Hester Sund sochn
Ydre häradh
1695