D20_088

(Baksida till D20_089)

41
Siundemåhla utj
Torpa sochn och
Ydre häradh