D20_090

(Baksida till D20_091)

42
Hestra sätegårdh
medh Qwarntorpet
utj Torpa sochn och
Ydre häradh