D20_092

(Baksida till D20_093)

43
Sätegården Ledemåhla
utj Torpa sochn
Ydre häradh 1692