D20_096

(Baksida till D20_097)

45
Engia utj
Wästra Ryd sochn
Ydre häradh
1692