D20_098

(Baksida till D20_099)

46
Ragnelstorp
utj Wästra Ryd sochn
Ydre häradh
1692