D21_002

(Framsida pärm till jordebok D21, text:)

OBS
VARSAMT