D21_003

(Insida pärm till jordebok D21, text:)

Reviderad och med Registret och Jordeboken
jemförd uti hvilken alla nya anvisningar
på denna bok äro tecknade med 21
                                                     +

Stockholm den 26 maii 1813
Nils Gustaf Segerstedt