D21_004 Register 1

                Östergjöthlandh
Härads nampn    Sochne nampn        Bye eller hemmanens nampn        Chartan    Folium
                            {                            {Wäsby                                            1
                            { Enby                   {Miölkwyk                                      2
                            {                            {Tiusta                                             3
                            {                            {Ranckulla                                       4
                            {
                            { Wålsnäs               Ede                                                 5
                            { Tiärsrum              Örsgiänge med Brostugan              6
                            { Hägersta              Säby                                                7
                            {                           
                            {                            {Merhult                                          8
                            { Hycklinge          {Eekhult                                           9
                            {                            {Mörby med Sätra                           10
                            {                            {Sillsta                                             11
                            {               
                            {                            {Kutebo, Snarnäs /torpet/             } 12
                            {                             Carlstorpet med Jdenäs utjord     }
                            {                            {Måhla med Appeldahls torpet    } 13
                            {                             och Måhlstugutorpet                   }
                            {                            {Stora Harg med torpet                } 14
                            {                              Räfbacken /samt utjord/
Kinds                  { Kysa                    {Sundznäs med Steensätter torp, }
                            {                              Ulfvenbo torp, Hagstugan och    } 15
                            {                              Hyddetorpen                               }
                            {                            {Utjorden Päätorp                           16
                            {                            {Hylta, Gägelhult torpet, Pärs     }
                            {                              torpet, Stoorhult och Hällan      } 17
                            {                              bergstorpet                                 }    
                            {                             {Tommestorp                                 18
                            {                             {Kysa med Trägårdtorpet              19
                            {                             {Kysa prästehemmanet                  20
                            {
                            {                            {Miöhult med Säckentorp              21
                            {                            {Gummhem                                    22
                            { Horn                   {Hornsberg med Biörcktorpet        23
                            {                            {Miöhla                                           24
                            {
                            {                            {Ryda                                              25
                            { Oppeby              {Torpet Kappmåhlen                       26
                            {
                            {                            {Schedevy med Trägårdztorpet       27
                            {                            {Puckrum                                         28
                            { Tiärsta                {Lund                                               29    
                                                          {Tiärsta by                                       30

Collationerat och ricktigt befunnern den 16 january, Anno 1701