D21_006

(Kartakt inskannad i tre delar:
D21_005 baksida
D21_006 rubrik på en nedvikt flik
D21_007 kartbild och text
)

Geometrisk Delineations afrytningh
    öfwer
Wässby j Kindz härad och Enby sochen belägit
Hwilken byy beståår af trenne frälssehemman
och en crono uthiord som häfdas under Danssboo
Berättes om en skatte utjord af en och en halff alen
i tegmåhl som skall hafwa lydt under skatthemmanet
Kohrtorp i forna tyder /: och nu häfdas under
bohlbyen, att ingen Seperation med råå
eller staf finnes:/ warandes förenembde hemman
med dess lagenheeter afmätte Anno
1692 aff Anders Mörn