D21_012

(Baksida till D21_013)

4
Ranckulla
Enby sochn
Kinds häradh
1695