D21_016

(Baksida till D21_017)

6
Örssgiänge
Brastugan utj
Tierssrum sochn
Kindz häradh
1694