D21_017

(Kartakt inskannad i flera delar.
D21_016 baksida
D21_017 rubrik och övre delen av kartbilden
D21_018 Karttext Notarum Explicatio och
nedre delen av kartbilden
Rubrik:
)

Geometrisk Delineation och afrytningh öfwer hemmanen
Örssgiänge ett crone på militien
indelt, och deth andra frälsse belägne j Kindz härad och Tyerssrum sochen
afmätte Anno 1694 aff Anders Mörn

(Text på kartbilden, som fortsätter under D21_018:)
Örssboo ägor taga emot
Dunckudden
Dickz bron
Broostuga
Desse mader häfdas af Balskia Fryggestorp och Vässboo
Lada
Tuffholmen till Örssboo
Fyrkantig steen kallas Lomudd skiählet
Siön Långörn
Lomudden
Äffwje wyken
Malmudden
Medelmåttig god betesmarck med biörckskoug bewäxt
Affält
Däld med ahlskoug
Balskinss ägor stöta på denna sydan...
Ahlskoug

Tahlskoug och stenigh marck med berggryt
Een stoor steen ståendes allena
Stoor steen utj stengryt
Stoor fyrkantig steen med flera omlagder
Hålede ägor här emoth
Äfwjesundet
Siön Öhrn
Nothöhn med tahlskoug bewäxt
Bergöhn
Spetzigh steen utj ett stengryt
Sommenääss land här (...till)
Tahlskoug
Stoorängen någon biörck och stennig wahl sampt eckskog bewäxt
Affält
Småå biörck skoug
Een fyrkantig steen utj ett röör om 1 1/4 alners längd
Affält marck
Skurberget
Liungh och moomarck med bergh och backar
sampt med tahlskoug bewäxt
Een spetzig smal steen afslagen ståår j ett steenröör
kallas Hålstens skiählet
Ahrnholmen
Quarnwycka
Ahlskoug
Kiär
Biörck och eck
ödåcker
Lada
Kiärwahl
Kalftäppa
Fåhr öhn af tahl skoug
Tuätöhle holmen
Holme
Kiär
Hörer till Örss wyck enskylt
Däldig marck med biörck skoug bewuxen
Kiär kallas Kiöhr måssen
Uppå denna parck skall Ryttartorpet ...

(Karttexten fortsätter på D21_018)