D21_020

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
hemmanet Säby j Kindz härad
och Hägärsta sochen belägit affmät Anno 1693

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar Laas
A. Sielfwa gården Säby, sampt humbelgård
    till 130 stänger
    Åckern beståår af 2:ne slags jordmon-
    ner, såssom god leera ock dungjordh
B. Östra giärdet af leerjord                                9        25
C. Dungjord                                                       1        21
D. Af een lyten lycka leera                                 -        3 ½
E. Wästra af god leera                                        9        4 ½
F. Dungjord af                                                    1        2 3/4
    Åhrligt giärdshöö                                            -        -            4
G. Stoorengskierret af kierwahl                          -        -            17
H. Lillengen af kierwahl                                     -        -            9
J. Medelmåttigh hårdwall                                    -        -            8

(Text uppe t.h.:)
                                                                        Tunnor Cappar Laas
K. Skeess engen tillsammans med Präst-
    gården sampt Åhnstad hafwandes
    desse åboor 3:die parten som är aff
    mager hårdwall                                                -        -            10
L. Kierwahl                                                          -        -            3
    Een betzhage
M. Till detta hemman till bete för 11 nööth
   
    Fyske utj Nimmern
    med dempnoot till 8
    warp såssom ock 5 katzie
    stånd.
N. Soladtens torp, åckern
    af dungjord                                                       -        14 3/4
O. Leera medelmåttigh
    god                                                                    -        12
P. Ängh utj Stoorengen
    af Kierwall                                                        -        -            1 ½
    Skogh eller uthmarck
    quarn
    quarnstånd
    eller andra lägen-
    heeter finnes
    intet.

(Text på vänstra kartbilden, först runtom medsols:)
Wyckzholmss ägor möta här
Folmsta ägor taga emot
?räthinge ägör här till
Åhnsta ägor möta här
Eckskoug
nedsatt stake
Een påhle nedsatt
Kiär
Släth parck
Småå tahl sampt ehn byske
Siöön Nimmern

(Uppe t.h.:)
Hägersta kyrkia
Prästgård

(Text på högra kartbilden, först på sidorna:)
Prästgårdz ägor emot
Änn möta Prästgårdz ägor på denna sydan här emot

Kiär
Kiär
Eckskoug
Eckskoug
Eek till rååmärcke

Scala Ulnarum Anders Mörn