D21_023

(Baksida till D21_024)

9
Eekhult
Hyklinge sochn och
Kindz häradh
1694