D21_026

(Baksida till D21_027)

10
Mörby ...
Sätra utj
Hyklinge sochn
Kinds häradh
1694