D21_032

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_029 Baksida
D21_030 Ny skattläggning och beskrivning av Sillsta från 1732
D21_031 Ny beskrivning från 1732 fortsätter
D21_032 Den nya beskrivningen från 1732 fortsätter
D21_033 Kartbild, rubrik och text Notarum Explicatio
)

(Den senare skattläggningstexten fortsätter från D21_31:)

Numero 2. } Mellangården. På hustompten nytjas nödigt
              R } kål- och hampeland, sampt någre stänger
                    humblegård af föga wärde

Numero 3. På dess hustompt fins 40 á 50 stänger humble-
                  gård af ringa wärde. Jtem nödigt
                  kål och hampeland.
             4. Utjordens tompt obebygd utmed Nor-
                 regårds tompt i Norra giärdet i
                 linde liggiandes.

    Flere lägenheter finnes intet
    här till, som betygas af
    Pehr Gustaf Embring