D21_034

(Baksida till D21_035)

12.
Kutebo
Snarnäss
Carlsstorpet
Jdenäss uthjordh
utj Kysa sochn och
Kindz häradh
1694