D21_036

(Baksida till D21_037)

13.
Måhla medh
Appeldahltorpet
Måhlstugutorpet
utj Kysa sochn och
Kindz häradh
1694