D21_038

(Baksida till D21_039)

14
Stora Harg
medh torpet Räfbacken
utj Kysa sochn
Kindz härad
1694