D21_046

(Baksida till D21_047)

18
Tommesstorp
utj Kyssa sochn
Ydre häradh
1692