D21_048

(Baksida till D21_049)
19
Kyssa
Trägårds torpet
Kyssa sochn
Kindz häradh
1695