D21_050

(Baksida till D21_051)

20
Kyssa
Dito sochn
Kindz häradh
1695