D21_051

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythningh öfwer Prästhemmanet Kyssa j
Kindz härad och Kyssa sochen belägit; Afmäth Anno 1695

    Notarum Explicatio

A. Cronohemmanet som Carel Håckan-
    sson och Jöns Andersson åboor
    Humbelgård 200 stänger af föga nytta
B. Apelgiärdet eller deth Norra af sand
    och öhrjord                                                5        8
    För steenröör afräcknat                              -        8
C. Södra eller Borgare giärdet sand och
    öhrjord                                                        5        12
    Åhrligt giärdeshöö                                      -        -            2

    Ängarne
D. Öfwerängen medelmåttig hårdwall            -        -            8
E. Stoorängen hårdwall medelmåttig              -        -            1

F. Kier och steggwahl                                      -        -            3
G. Norrängen hårdwall                                    -        -            2
H. Kier ock starrwald                                      -        -            2
J. Pantängen kierwall                                      -        -            6
K. Mager hårdwall                                          -        -            3/4
L. Lillängen maawall                                      -        -            2
M. Balzkierret kierwall                                   -        -            6
N. Lilla Bäckzängen af medel
    måttig god hårdwall                                     -        -            3/4
O. Kier och starr                                              -        -            1
P. Af een tegh som häfdas un-
    der Klåckargården                                        -        -            6     
Q. Tegar till Miählrum af                                 -        -            2
R. Af tegmåhlet till Kulla j Kyssa                    -        -            1

(Text uppe t.v.:)
S. Skoug till uthuustimber, någon löfskoug
    trinne och wedbrand, ringa muhlbete och fählskoug
    Fyske med nooth ock nääth.
T. Skwaltquarn ock sågh, hwilcka gåå höst och
    wåhrtyden.

Twystig parck emellan Stoora Hargh som Numero 1 : 2. 3.
uthwyssar, Jtem emellan Carlby Numero 3 ock 4

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Stora Harg och Carlby möter på denna sydan
Kyssa siön
Kyssa ägor gräntza här emoth
Quarntorpss ägor möta

(Gränsmarkeringar på kartbilden:)
1. Hörnskiälet utj steengryth jämbwähl een wyssare
    som åthskillier Harg, Quarn torp
Bred wyssare ståår emellan 2:ne stoora steenar
Wyssare ståår lösser j ett röör lösser
2. Een stoor ock nästan trin steen utj ett gryth, ock syn-
nes wara förbränd när skougen der warit afswediat
Några stoora stenar j een watten flode
3. Fyrkantig steen kallas Klackskiälet
Skiälz ecken
Lössen trekantig steen j ett röör
Stoor steen kallas Galtryggen
Labbergs skiälet j ett röör
Skoen i behåll men rååsteen bårta
Trekantig steen kallas Kiärnglyd skiälet

(Text på själva kartbilden:)
Biörck ahl och tahl
Affält
Affält
Kiär
Måsse med små tahlskoug
Kiär med ahl och tahl
Ahl biörck och någon gran
Affält
Affält
Biörck, assp, säld, ahl och eckskoug
Denna ängh synnes som i forna tyder warit till åcker upjord
Affält
Kiäth åå
Klackberget
Tahl och biörckskoug
Quarn och sågh
Damb
Bårgar berget
Affält
Eck tahl och biörck
Affält

Scala Ulnarum
Aff Anders Mörn