D21_054

(Baksida till D21_055)

22
Gumheem
Horn sochn
Kindz härad
1694