D21_056

(Baksida till D21_057)

23
Hornsbärg
Biörktorpet
Horn sochn
Kinds härad
1693