D21_058

(Baksida till D21_059)

24
Miähla
Horn sochn
Kindz härad