D21_062

(Baksida till D21_063)

26
Torpet Kappmåhlen utj
Oppeby sochn och
Kinds häradh
1694