D21_064

(Baksida till D21_065)

27
Skiedewy medh
Trägårdstorpet
utj Tiärsta sochen
Kinds häradh
1695