D21_069

(Baksida till D21_070)

30
Tiärsta by
Dito sochen
Kinds häradh
1695