D24_003 Register 1

Register öfwer Boken littera G Numero 39 uthi Östergiöthland och Wadstena lähn

Härader                    Sochnar                                Hemman                                    Folium
Giöstrings                Eggbyrinna eller Egby        Tinkullanäs                                      1
                                                                             Södre Bäck                                      2
                                                                             Lilla Härckhult                                31
                                                                             Kisshult                                           42
                                                                             Millan och Lille Bäck                     53
                                                                             Lagnebrunna                                   6

                                 Rinna                                  Stora Sånkulla och Sånkulla torp    7
                                                                             Norra Slättan                                   8

                                Åhlebo                                 Grönssefall                                       9

                                Skrukebo                             Wambleby                                        10

                                Hååf                                     Håfs kyrckioby                                11
                                                                             Fåhråhsa by                                     12 

Lysings                    Röök                                    Hallebo                                            13

                                Tollsta                                  Kullegården i Forsby                      14

                                Ödeshög                               Frebohl                                            15
                                                                             Påssarp                                            16

Aska                        Styra                                    Nedre Giöthala                                17

                                Sancte Päders                       Granby                                            18

                                Mothala                                Holm och Spolegården                    19
                                                                             Ängen Kongsättran                          20

                                Hellgona                              Wreta                                                21
                                                                            Lagmans Bergia                                22

                                Hagebyhöga                        Ragneletorp                                       23
                                                                            Hagebyhöga kyrkioby                       24
                                                                            Apleby                                               25
                                                                            Aple by Dito                                      26
                                                                            Aska by                                              27
                                Stråå                                    Stråå kyrckieby                                  28
                                                                            Hunnerstorp                                       29

                                Orlunda                                Grimskumbla                                    30
                                                                             Orlunda kyrckioby                            31    
                                                                             Börestad                                            324

                                Fifwelsta                              Rysbärgia                                           33
                                                                             Rusingstorp                                        34
                                                                             Brotorp                                               35
                                                                             Hilltorp                                               36

Dahls                        Nässia                                Järnewy och Kättlsletorp                     37
                                                                            Eneby                                                   38
                                                                            Nässia kyrkia och by                            39
                                                                            Össnähsia by                                        40

                                Öhrebärgia                          Krigsbärgia by                                      41
                                                                            Ullewy by                                             42
                                                                            Luckerstad by                                       43                                
                                                                            

________________________________
1) Siffran 3 överstruken och ersatt av 5
2) Siffran 4 överstruken och ersatt av 4
3) Siffran 5 struken och ersatt av 4
4) Text vid sidan av siffran 32: är in satt e-mellan 35 och 36