D24_004 Register 2

Härader        Sochnar                                    Hemman                                Folium
                    Stråå                                        Möllna gård och quarn            44

                    Härstad                                    Swaelinge                                45

                    Wästersunda Väfversunda1       Gumtorp                                  46

                    Rogslösa                                   Toketorp                                  47

________________________________
1) Väfversunda tillagt med annan handstil