D24_041

(Uppvikt halv baksida till D24_042 med senare text)

D.105 Styra socken