D24_050

(Uppvikt baksida till D24_051 med senare text:)

D.1. Allhelgona socken