D24_057

(Baksida till D24_058)

Reviderad 1735 utj April månad
och observerat