D24_061

(Baksida till D24_060)

Apleby hemman 4 och 2 vthjordar

Apleby folium 41