D24_067

(Baksida till D24_066)

Stråå kyrckoby folium 49