D24_079

(Baksida till D24_078)

Börstaby folium 51

(Senare text:)
Reviderad Anno 1733
Observationerne äro fästade wid Chartan