D24_094

(Baksida till D24_093)

Krigzberga by i Wadstena Lähn