D24_103

(Baksida till D24_102)

Swählinghe hemman 4 och 2 utjorder

Swälinge folium 81