D4:1

                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                           Calculation                                                                                     
                           eller                                                                                       
Uthrächningh Öfwer Norrkiöpingz Stadz Södre och Norre Ägor, Crone,                    
Skatte som Frälse, Och Littera, A. B. C. Skole Uthwijsa Lyckiorna, Men sifrorna, hwars och
    Eens Partt och Uthsädhe.                                                                                       
                                                                                                                                 
                           Norrkiöpingz Stadz Södre,                                                             
                                                                    Ägor                                                     
Littera  Nummer       Kalffzbergz Crono Jordh                                              Tunne Land
                                                                                                                                 
                                                                                                                                      
              2             Mälby Pedher                                                                               8 ¾
              3             Hans Anderson Wachtemästare                                                     2 1/8
              4             Anders Christiernson                                                                     1
              5             Hans Niellson Wägare                                                                   1 7/8
a             6             Hindrich Bynnman                                                                         3 1/16
              7             Jeremias                                                                                        2 ¼
              8             Befalningzman Niels Joenson                                                         1 ¼
              9             Jngolff Bengtson                                                                            1 ¼
              10           Hustro Kirstin Melbysz                                                                  1 1/8
                                                                                                                                 
                             Andra Gierdett.                                                                             
               11          Mälby Pedher                                                                               3 1/8
                12          Hans Niellson Wägare                                                                   1 ½
                13          Hustro Kirstin Mälby                                                                      7/8
                14          Anders Christianson                                                                      1 3/16
                15          Jeremias                                                                                        7/8
b             16          Ingol Bengtson                                                                              7/8
               17          Fougden Hans Anderson                                                               1 7/8
               18          Hans Anderson Wachtemestare                                                     1 7/16
               19          Hindrich Bynn Man                                                                       ¾
                                                                                                                                 
                             Fölier Wijdare Kalffzbergz Ägor                                                   
c                            Befalningzman Niels Jonson Enge Hage om Höö.        Lass                   10
d                            Befalningzman Niels Jonson Åker Lyckia om                                        4 ½
e                            Befalningzman Niels Joenson, Åker lyckia om                                       4
f                             Befalningzman Niels Joenson åker lyckia om                                       4 ¼
ff                            Befalningzman Niels Joenson  Beetes Hage                                        
g                            Hustro Kirstin Anders Swensons Enge hage om Höö Lass      8
h                            Jeremias Lyckia                                                                             1 1/8
i                             Byrgie Erichsons Lyckia                                                                2/3
k                            Fougden Hans Anderson Lyckia om                                              1/3
l                             Fougden Hans Anderson Lyckia om                                              2 ¾
m                           Fougden Hans Anderson Lyckia om                                              2
n                            Hans Anderson och Hustro Margareta Peder Andersons Lyckia   7 ½
o                            Hustro Kirstin Anders Swenson Enge Hage om Höö Lass     4
p                            Olof Jonson fordom Borgmestare Hage om Höö Lass                   3
q                            Olof jonson och Jöran Krukemakare Lyckia om                    3 ¾
r                             Regert Skräddare Peer Mölnare och Olof Botued-                       
                             son om 2 åkerlyckior och een hage, Säjes                                     
                             wara Liuraboers ägor, Huilket iche kan                                         
                             beståss hålte Uthsädhe                                                                   2 ½
                                                                                                                                 
                                  Herr Lyckian                                                                           
              20           Lars Hinderson Crone Jordh                                                         2
              21           Hindrich Gunnarson försuarar för sielff egen Jordh                       1 1/16
              22           Mårtten Pederson Crone Jordh                                                      11/16
              23           Anders Pomeren Crone Jordh                                                         1
s             24           Måns Glasmestare brukar, och förswarar Under skatte         1     
              25           Borghmestare Lars Hanson Crone Jordh                                       1 3/16
               26           Oloff Larson Crone Jordh                                                              5/8
               27           Peder Arentson Crone Jordh                                                         5/8
                                                                                                                                  
                                   Dans lyckian                                                                           
ss                           Frälse Her Niels Bielkes åker Lyckia brukas                                 
                             aff Hustro Kirstin Anders Swensons                                              3
t                             Jöran Olsons lyckia Stadz Jordh                                                    1
u                            Hustro Kirsten Måns Suensons  Stadz Jordh                                 2
                                                                                                                                 
                                 Såpkuls Hårffwan                                                                     
              28           Jöran Olofson Stadz Jordh                                                            2 11/16
                    29           Lars Hinderson Stadz Jordh                                                          3 3/8
              30           Olof Larson Stadz Jordh                                                               3/8
w            31           Hustro Kirsten Måns Swensons Stadz Jordh                                 ¾
              32           Anders Suenson Skomakare Stadz Jordh                                      1 3/8
              33           Claes Jacobson Stadz Jordh                                                          1
              34           Borgmestare Anders Matzson försuarar för Skatte                         1 3/8
              35           Matz Olson och Lars Jönson försware Under Skatte                      5/8
              36           Swen i Mörtenes försuarer Under Skatte                                       5/8
              37           Hustro Karin Joen Pedersons Stadz Jordh                                     5/8
              38           Niels Larson försuarer Under Skatte                                             5/8
                                                                                                                                 
              39           Tyris Månson Stadz Jordh                                                             2 ½
x             40           Claes Jacobson Stadz Jordh                                                          1 1/8
              41           Borghmestare Anders Måtzson Stadz Jordh                                   1 ¾
                                                                                                                                 
                                  Helligh Måszan                                                                        
              42           Hustro Kirstin Anders Swensons Stadz Jordh                               2 ¾
              43           Stadz Synnicus Stadz Jordh                                                           1 3/8
                    44           Bengt Biörson Stadz Jordh                                                            1 ½
y             45           Jeremias, Stadz Jordh                                                                   1 1/8
              46           Borgmestare Anders Matzson Stadz Jordh                                   1 9/16
              47           Anders Niellson Stadz Jordh                                                         1 5/8
                    48           Oloff Erichson Stadz Jordh                                                            1 1/8
                                                                                                                                 
              49           Oloff Larson  Stadz Jordh                                                             5/8
   
z             50           Fougden Hans Anderson Stadz Jordh                                          1 ¼
              51           Anders Christianson Stadz Jordh                                                  5/8
   
A            52           Lars hinderson Stadz Jordh                                                           1
              53           Bengt Biörson Stadz Jordh                                                            9/16
B                           Borgmestare Lars hanson Stadz Jordh                                          4
              54           Bengt Biörson Stadz Jordh                                                            1 ¼
C            55           Borgmestare Lars Hanson Stadz Jordh                                         5/8
              56           Lars Hanson i Daalen Stadz Jordh                                                 ½
D                           Olof Larson och Anders Christianson Stadz Jordh                 2 ¾
E                            Krogare Hagen  Stadz Jordh om Höö              Lasz                       6
F                            Stadz Synnicus, Stadz Jordh                                                          3
              57           Hustru Elin Joen Andersons Stadz Jordh                                       5/8
G            58           Lars Hindrichson Stadz Jordh                                                        1
                                                                                                                                 
                              Steegell Lyckian                                                                          
              59           Lars Hindrichson Stadz Jordh                                                       1 ½
              60           Stadz Synnicus  Stadz Jordh                                                         1 11/16
   
H            61           Hustro Karin Joen Persons Stadz Jordh                                        1 7/16
              62           Hustro Elin Joen Andersons Stadz Jordh                                       1
              63           Pedher Arentson Stadz Jordh                                                        3/8
I                            Thyris Månson på Backen Stadz Jordh                                          1
K                           Anders Swenson och Göran Olofson Stadz Jordh                  4 1/8
L                            Lars Hanson i Dalen Stadz Jordh                                                    1
M                           Arfwe Dragare Crone Jordh                                                           2 [1]
N                           Christopher Anderson Crone Jordh                                                1[2]
O                           Prosten och Måns Person,  Crone Jordh                                        5 ¾
P                            Matz Olson Finne Försuarar Under Skatte                                     ¼
Q                           Lars Jönson och Mats Finne, försuara Under Skatte                      1 ¾
R                            Johan Deschman    Crone Jordh                                                     1 ½
                                                                                                                                  
               64           Johan Deschman  Crone Jordh[3]                                                     
S             65           Anders Pomereen  försuarar Under Skatte                                    11/16
              66           Lars Jönson förswarar Under Skatte                                             ¼
              67           Matz Olson Finne försurar Under Skatte                                       ¼                                                                                                                            
 
 


[1] Härefter oläsligt.

[2] Härefter oläsligt.

[3] Härefter oläslig siffra.