D4:106-107

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro                                                                                                      Tunnor     
                        Marby Cronno Hemman  1    Skate  2                                               
                                                                                                                                  
     2        Cronne gården Haffuer i by Mål  15 ¾ allnar                                               
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               7 6/48        
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 6              
              Höö allss                                                                         Lass     16            
     3        Wester skate gården Har i By Mål   35 ¼ aln                                              
              utsedhe i Wester gerde                                                                 15 26/48      
                   utsedhe i Öster gerde                                                                   13 1/8       
              Höö allss                                                                         Lass     35            
     4        Öster skate gården Har i By Mål  21 allnar                                                 
              utsedhe i Wester gerde                                                                 9 16/48      
              utsedhe i Öster gerde                                                                   7 7/8         
              Höö alss                                                                          Lass     21            
     5        Wester gerde är Lerra och Någått                                                                
              sidhlent Jord utsede                                                                      32            
     6        Öster gerde samme Jordh mån utsedhe                                         27            
     7        Hem Engen godh gress uall åm                                         Lass     40            
     8        Siöö Engen selltingz och fnugh uall                                                20            
     9        ut Engen sanck star ualz Engh åm                                                 12            
               Fiske i Brå wicken                                                                                       
              flerre qualiteter beffinss inte                                                                          
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Brå Wicken   Lacus                                                                                  
Hela byss betess Hage                                                                              
Här tager unerstadh Egår Wedh                                                                 
Här tager ut Marcken Wedh                                                                      
Skällssbergh                                                                                              
Här tager Dömestadh Egår Wedh                                                              
Har tager Daxberga Egår Wedh                                                                
Här tager Gillerhella Egår Wedh                                                                
betess hagar                                                                                              
betess hagar
Schala Ulnar