D4:110-111

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro                                                                                                      Tunnor     
     2                   Furringh Stad Preste gårdh                                                                
     3        Wester gerde är Ler och myhleblandha                                                         
              Jordh Wtsede                                                                              20 ¼        
     4        Öster gerde samme Jord Mån utsede                                           14 ½        
     5        Fnugh ualz Engh åm                                                         Lass     8              
     6        Hårdh Walz Engh åm                                                       Lass     14            
     7        temligh godh Hårdualz Engh åm                                        lass       20            
     8        Hårdh och Någåt sanck uall Engh                                     Lass     40            
                           Furringh Stadh by                                                                           
              Cronne gårdar  2  skate  1                                                                           
              Klåckare Jordh medh en skate ut Jord                                                          
     9        Nårre Cronne gården                                                                                   
              Haffuer i byia Mål  18 allnar                                                                        
              utsede i Wester gerde                                                                  7 ½          
              utsedhe i Öster gerde                                                                   8 ½          
              Höö alss                                                                          Lass     13            
     10      Söder Cronne gården Haffuer i                                                                     
              Byia Måll  18 alnar  utsede i Wester gerde                                  7 ½          
              utsedhe i Öster gerde                                                                   8 ½          
              Höö allss                                                                         Lass     13            
     11      skatte gården Haffuer i                                                                                 
              Byia Målet   18 allnar                                                                                  
                                                                                                                                  
              Wtsede i Wester gerde                                                                7 ½          
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 8 ½          
              än Haffuer skate gården ut Jord                                                                    
              i blandh låsta Egår uti en åcker Hump                                                           
              a Carta 32  utsedhe                                                                                      
              Höö alss                                                                          Lass     13            
     12      Klåckarre Jorden medh skate ut-                                                                 
              Jord Lyder till Lille Söö Haffua                                                                     
              till Hoppa licka mycket Huar  9 allnar                                                           
              utsede i Wester gerde                                                                  7 ½          
              utsede i Öster gerde                                                                     8 ½          
              Höö alss                                                                          Lass     13            
     13      Wester gerde godh Jordh utsedhe                                                30            
     14      Öster gerde samma Jordh Mån utsedh                                          34            
     15      Hårdh Walz Engh åm                                                       Lass     40            
     16      Fnugh uallz Engh åm                                                                     12            
     17      Dallss Engen och Haffuer effter                                                                     
              shreffne gårdar sinna parter uti                                                                      
              skate gården i Idingh stadh Har i stångh                                                        
              fallett  18 alnar     Höö                                                    Lass     4              
              Herresette Låsta Haffuer i Stång Mål 18 alnar  Hö         4                          
               Fresle gården uti Låsta Har I stångh falle                                                      
              13 ¾ allnar Höö                                                                          3              
              bege gårdan i Ölinghstadh Har i stångh                                                         
              fallett till Hoppa   20 ½ allnar  Hö                                                5              
              Flerra Qualiteter beffinss inte                                                                        
                                                                                                                 

(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Bråbe Tåmpt   och Idingh Stadh Egår Wedh                               
Tårp stelle                                                                                                 
Här tager Malm och Södher by Egår Wedh                                               
Presteboll betess och ut Mark godh uall                                                     
Här tager Öllingh Stadh och Låsta Egår Wedh                                           
betess Hage                                                                                              
Furstadh by betess Hage                                                                           
betess Hage                                                                                              
Här tager Storra Gröönhöga Egår Wedh                                                    
betess Hage
Schala Ulnar