D4:114-115

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro                                                                                                                      
              Skäll Sundh  Cronno 1   Skate 1  Frälse 2                                    Tunnor     
                                                                                                                                  
     2        Cronne Hemman Haffuer i byia Målett   13 ½ allen                                      
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 5 ¼          
              Wtsedhe i Wester Gerde                                                              4 5/16        
              Höö allss utaff alle Engiar                                                 Lass     22 7/8       
     3                  Skate gården Haffuer   27 allnar                                                        
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 10 ½        
              Wtsedhe i Wester Gerde                                                              8 5/8         
              Höö allss                                                                         Lass     45 6/8       
                       Bege Frelse gårdan Haffua till Hopa    31 ½ allnar              
     4        Lyder till Raffnäss utsedhe i Öster gerde                                       12 ¼        
              Wtsedhe i Wester Gerde                                                              10 1/16      
              Höö till bege gårdan                                                                     53 3/8       
     5        Österre Gerde Ler Jordh utsedhe                                                 28 ¼        
     6        Wester Gerde Ler och någåt dungh Jord utsäde                           23            
     7        godh Hårdualz Engh åm                                                   Lass     50            
     8        godh Hårdhualz Engh doch en stor dell medh                                                
              Enne buskar åm                                                               Lass     60            
              till Fiske timber suedij Fall och tarue                                                             
              skogh beffinss ingen Legenhett.                                                                     

     9                   Lille Skårby skatte   1                                                                       
     10      Wtsedhe i Öster Gerde Ler och dungh Jordh                                7              
     11      Wtsedhe i Wester Gerde godh Jordh                                            8              
     12      godh gress uall Engh åm                                                   Lass     30            
     13      Fnugh ualz Engh åm                                                         Lass     2              
              ut Engh i Lille Söö åm      a Carta 31                                Lass     10            
     14      ut Engh i grånnestadh Enge Humpen                                 Lass     2              
              Flerra qualiteter Finness inte                                                                         
                                                                                                                                  
                  Wall by Cronne Gårdar 2  Frelse 2                                                          
     15      Storra Cronnegården Haffuer i byia Mållet 28 ¼                                           
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 13 24/48    
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               13 24/48    
              Höö allss                                                                         Lass     46            
     16      Lille Cronne gården Haffuer i byia Målett   13 ½ allnar                
              Wtsedhe i Öster Gerde                                                                6 20/48      
              Wtsede i Wester Gerde                                                               6 20/48      
              Höö allss                                                                         Lass     21 ¾        
     17      Millan Frelse gården Welborne Ocke Hanssån Haff 13 ½ allnar              
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 6 20/48      
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               6 20/48      
              Höö allss                                                                         Lass     21 ¾        
     18      Nårre Frelse gården Welborne Peter Krusse Haff  10 ¼ allnar                
              Wtsedhe i Öster Gerde                                                                4 45/48      
              Wtsede i Wester Gerde                                                               4 45/48      
              Höö allss                                                                         Lass     17            
     19      Wt Jordh både i åcker och Engh Lyder till                                                    
              Grånnestadh   a Carta      5 ¾ allnar utsede i Öster gerde 2 35/48 
              Wtsedhe i Wester Gerde                                                              2 35/48      
              Höö alss                                                                          Lass     9 ½          
     20      Öster Gerde är Ler och Dungh Jordh utsedhe                               34            
     21      Wester Gerde är Ler och Mull Jordh utsedhe                               31            
     22      och en ocker Lyckia uedh skelsudha Egår utsede                          3              
     23      godh Hårdh ualz Engh åm                                                             65            
     24      Hårdh Walz Engh dågh stor o Hegnna för Lanss uägen  Lass 35  
                              Till flerra qualliteter finss ingen                                                      
                                    Legenhett                                                                               
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Dröghstadh Egår Wedh                                                              
Skellsundh betess Hage                                                                             
Skelsundh betess Hagge godh slettuall                                                       
Här tager Grånne stadh Egor Wedh                                                           
Här tager Daxberga byss Egår uedh                                                           
Enge Hage åm 12 lass                                                                               
Enge Hage åm 16 lass                                                                               
Här tager Brånneby Egår Wedh                                                                 
Har tager Suin sundh Egår uedh                                                                 
Lilla Skårby betess Hage                                                                            
Wallby betess Hage                                                                                  
denne Enge Hump lyder till Grånne stadh åm 10 lass                                   
Här tager Storra Skårby Egår Wedh
Schala Ulnar