D4:118-119

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro                                                                                                      Tunnor     
                         Storra Grön Höga Cronno gårdar  2                                                   
                           Skate gårdar 3   Frelse 2.                                                                
                                                                                                                                  
     2        Cronne gården Haffuer i byia Mållet 27 allnar                                              
              Wtsede i Wester Gerde                                                               12 28/48    
              Wtsede i Öster gerde                                                                   11 4/48        
                   Höö allss                                                                         Lass     15            
     3        andra Cronne gården Haffuer i By Mål     18 allnar                                      
               utsede i Wester gerde                                                                  8 34/48      
              utsede i Öster gerde                                                                     7 19/48         
              Höö alss                                                                          Lass     10 ¼        
     4        Öster skate gården Haffuer i by Mål   20 ¼ allnar                                        
              utsedhe i Wester gerde                                                                 9 15/48      
              utsedhe i Öster gerde                                                                   8 11/48      
              Höö alss                                                                          Lass     11 ½        
     5        andra skate gården Haffuer i by Mål  20 ¼ allnar                                         
              Wtsede i Wester gerde                                                                9 15/16      
              utsede i Öster gerde                                                                     8 11/48      
              Höö allss                                                                         Lass     11 ½        
     6        triddie skate gården Haffer i by Mål   24 1/3                                                 
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               11 10/48    
              Wtsede i Öster gerde                                                                   9 7/8         
              Höö allss                                                                         Lass     13 ¾        
                                                                                                                                  
     7        frelse gården Lyder till Låsta Har i By Mål   13 ½                                        
               utsedhe i Wester gerde                                                                 6 4/48        
              utsedhe i Öster gerde                                                                   5 18/48      
              Höö alss                                                                          Lass     7 ½          
     8        frelse  gården Lyder till Hörningz Hålm                                                         
              Haffuer i Byia Mållet    22 ½ allnar                                                              
              utsedhe i Wester gerde                                                                 10 12/48    
              utsedhe i Öster gerde                                                                   9 4/48        
              Höö allss                                                                         Lass     12 ½        
     9        Wester gerde är Lerra Mylle och dungh Jord utsede                     68            
     10      Öster gerde är Ler Myle och sandh Jordh utsedhe                        60            
     11      Hårdh fnughuallz Engh och full medh skogh och bergh åm Lass 40                
     12      sanck Måssuall Engh åm                                                  Lass     12            
     13      Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     10            
     14      Enge Hage åm                                                                 Lass     4              
     15      sanck Starbåtenss Engh åm                                              Lass     16            
              beffinss Något till suedij fall flerra qualiteter är inte                                         
     16                 Lilla Grön Höga Cronno Hemman 1                                                 
     17      Öster gerde är skarp Ler och dungh Jord utsedhe                         18            
     18      wester gerde är 2 dellar dungh och 1/3 dell Mull Jord                                     
              utsede                                                                                          9              
     19      en Enge Hump åm                                                            Lass     3              
              ut Engh i allmänningen Haffuer i stånghfall 31 ½ allnar Höö  20  
              doch för serdelless skatt                                                                               
              Flerra qualiteter finss inte                                                                              
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Fursta Egår Wedh                                                                      
Full medh bergh och skogh                                                                        
Sträcker sigh Runt åm kringh allt intill becken Öster ut                                
Lille Grönhögh betess Hage.                                                                      
Här tager bysens Wt Mark Wedh                                                              
betess Hage godh uall                                                                                
betess Hage godh slätt wall.                                                                       
Här tager Kallff Tårpz Egår wedh                                                              
Hela byss betess Hage                                                                              
Suin Wall                                                                                                  
denne betess Hage Lyder till låsta Herre gården                                         
Här tager Nyckle by Egår wedh                                                                
Här tager Almmestadh Egår Wedh
Schala Ulnar