D4:122-123

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro        Agetåmpta Cronne Hemman  2                                              Tunnor     
                                                                                                                                 
     2        Nårre Gården Haffuer                                                                                  
              i byia Mållett        26 allnar                                                                          
              Wtsedhe i Nåre gerde                                                                  9              
              Wtsedhe i Söder gerde                                                                9 ½          
              Höö allss                                                                         Lass     18            
     3        Söder Gården Haffuer                                                                                  
              i byia Mållett       26 allnar                                                                           
              Wtsedhe i Nårre gerde                                                                 9              
              Wtsedh i Södherre gerde                                                             9 ½          
              Höö allss                                                                         Lass     18            
     4        Nårre gerde är Ler Jordh                                                                             
              medh småsten beblanda utsede                                                     18            
     5        Söderre gerde Ler och dugh-                                                                       
              Jordh Wtsede                                                                              19            
     6        Hårdh ualz Engh och någott                                                                          
              sancktt mit i  åm                                                               Lass     36            
     7        betess Hage.                                                                                                
              till fiske timber suedij fall                                                                               
              och tarue skogh beffinss inte.                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
              Storra Söö Cronno 1   Skate 2   Frelse 1                                                     
                                                                                                                                  
     8        Cronne gården Haffuer i byia Mållet    10 ¾ allnar                                        
              Wtsede i Nårre Gerde                                                                 6 30/48      
              Wtsede i Söderre Gerde                                                              6 8/48        
              Höö allss                                                                         Lass     12 ½        
     9        Nårre skate gården Haffuer i byia Målet  29 ¼ allnar                                   
              i alla Egår sånär såm den Engie Humpen Numro 16                                      
              och der aff till Åby  7 tegar Huar tegh 5 stenger                                            
              Wtsede i Nårre gerde                                                                  17 24/48    
              Wtsede i Söderre gerde                                                               16 19/48    
              Höö                                                                                             33            
     10      Söderre skate gården Haffuer i Stånge falle                                                   
              eller måll    22 ¼ allnar                                                                                
              Wtsedhe i Nårre Gerde                                                                13 12/48    
              Wtsedhe i Södre gerde                                                                12  17/48   
               ( utanför nummer 10:)  Höö lass 26                                                              
     11      Frelse gården Welborne Herre Johan Skyte Haffer 10 ¾ allnar   
              Wtsede i Nårre gerde                                                                  6 30/48      
              Wtsede i Södrre gerde                                                                 6 8/48        
              Höö allss                                                                         Lass     12 ½        
     12      Nårre gerde är Ler myle och Någåt dungh-                                                  
              Jord Wtsedhe                                                                              44            
     13      Sööderre gerde samme Jordmån utsede                                       41            
     14      godh gressuall Engh åm                                                    Lass     66            
     15      Hårdh Walz Engh åm                                                                   12            
     16      Någh i Samma Engh                                                         Lass     6              
              till fiske timber suedij fall och tarue skogh                                                      
              beffinss ingen Legenhett.                                                                               
                                                                                                                 

(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Lille Söö Egår Wedh                                                                  
Har tager Malm Egar uedh                                                                        
Här tager Lundh by Egår Wedh                                                                 
Här tager Sör by Egår uedh                                                                       
Här tager Låsta och Ölinghstadh Egår uedh                                                
Här tager Åby Egår uedh                                                                           
Här tager Kalffue Tårpz Egår Wedh                                                          
denne Marcken kåmmer Åby till
Schala Ulnar