D4:126-127

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro            Stor Skår by Skate Hemman 2                                           Tunnor     
     2        Wester S skate gården Haffuer                                                                     
              i by Målet    27 allnar utsedhe i Nårre gerde                                 7 ½          
              utsede i Söder gerde                                                                    7              
              Höö aff Hem Engian                                                         Lass     37            
              ut Jordh både i åcker och engh  a Carta 33                                                   
              ibland Idingh Stadh Egår    5 5/8 allnar                                                          
              utsede i bege gerden till Hopa                                                       4 12/48      
              Höö                                                                                             5 1/8         
              än Haffuer Wester gården ut Jord                                                                 
              a Carta 32 uti en åcker Hump i blandh                                                          
              Låsta Egår                          utsede                                                               
     3        Öster skate gården Haffuer i by Mål  27 allnar                                             
              utsehe i Nårre gerde                                                                     7 ½          
              utsede i Söder gerde                                                                    7              
              Höö aff Hem Engian                                                         Lass     37            
              ut Jord både i åcker och Engh a Carta                                                          
              i bland Idinghstadh Egår  5 5/8 allnar  33                                                       
              utsede i bege gerden till hoppa                                                      4 12/48      
              Höö                                                                                             5 ¼          
     4        Nårre och söder gerde en Jord Mån Ler och                                                
              sten öör ibland utsede i bege gerden till hopa                                29            
     5        godh gress uall Engh åm Lass                                                       14            
     6        temligh godh gress uall Engh                                                         20            
     7        en dell Hård uall och endell Sanck staruall                                     40            
              Flerre Qualiteter beffinss inte                                                                        
                                                                                                                                  
                    Lille Söö Skate Hemman  2                                                                    
     8        Söder gården Haffuer i bya måll 30 allnar
              Men i engen haffver bege gård ån                                                                 
              åtskilight Måll utsede i Öster gerde                                               9              
              utsede i Wester gerde                                                                  8              
              Höö                                                                                 Lass     50            
     9        Nårre gården Haffuer i åcker Mål  30 allnar                                                 
              men i Engian åtskillight utsede i Öster gerde                                  9              
              utsedhe i Wester gerde                                                                 8              
              Höö aff Hem Engian                                                                     45            
              dågh Haffuer Nårre gården en frelse                                                             
              ut Jord ibland sinna Egår Lyder                                                                    
              till Lyckåss men Hurru mycket dett                                                               
              är uet ingen allennast der går aff                                                                    
              2 Tunnor koren i Langille                                                                             
              än Haffuer Nårre gården skate                                                                     
              ut Jord ibland Furringstadh Egår  9 allnar                                                      
              både i åcker och Engh utsede i bege gerden                                                  
              tillhopa      a Carta 27                                                                  8              
              Höö                                                                                 Lass     6 ½          
     10      Oster gerde är godh Jord utsede                                                  18            
     11      Wester gerde en dell sten ör dugh jord och                                                   
              godh Jord utsedhe                                                                        16            
                                                                                                                                  
     12      god grässualz Engh dågh stor                                                                        
              skada när uätt åhr ärra  åm                                               Lass     117          
              dåch är Här uti ut Jorder ibland                                                                    
     13      ut Jord till Raffness     Höö                                               Lass     12            
     14      ut Jord till lille skårby   Höö                                              Lass     10            
     15      i den Enge Hump Haffuer Söder                                                                   
              gården 7 stenger  Nårre gården ochsåå                                                         
     16      Haffuer Söö gård    9 stenger  Når gården 7 stenger                   
     17      Haffuer Söder gård     9 stenger Nårre                                                         
              gården   7 stenger och tuå tegar åm  21 stenger                                            
     18      Haffuer Nårre gården 7 stenger                                                                    
              och en tegh åm   5 stångh söder gården 9 stenger                                         
     19      i den Humpen Haffuer sööder                                                                       
              gården 9 stenger och Nårre gården 7 stenger                                               
              till fiske timber suedifall                                                                                 
              beffinss ingen Legenhet.                                                                                
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Lille skårby Egår Wedh.                                                             
Här tager Walby Egår Wedh                                                                     
Storra Skår by betess Hage.                                                                      
Lille Söö betesshage största dellen godh slet uall                                        
Här tager Konunghsundh Egår Wedh                                                         
Här tager Ylinghstad Låsta och Furstadh Egår Wedh.                                                 
Söder gerde                                                                                              
Hage                                                                                                         
Hage                                                                                                         
Här Tager Storra Söö Egår Wedh.
Schala Ulnar