D4:13

                                                                                              
                                                                                      
No                                                                                                       
     2        Riss Engen bergass till Ladugården                                         
              full medh Ennebusker och tufuor  Lass               140               
     3        godh gress ualz Engh är för                                                     
              arenderad till Louis D Gerre                                                   
              åm                                               Lass               350               
     4        tuenne små Engiar är och kåmen                       
              ifrån för bet Engh bergass till                                                   
              Lindöö segess uarre Köfft utaff                                               
              S: Her Carell Oxenstierna åm  Lass                   16                 
     5        Preste bolss Engh godh gressuall                       
              segess uarra giffuit för skepz                                                   
              hålmmen  åm                               Lass               120               
     6        Klåckar Enghen är och aff                                                      
              Cromanss Egår tagen   åm           Lass               10                 
     7        Liurra boss Engh   åm                  Lass               50                 
     8        Liurra beck                                                                            
                      Summa Höö   Lass               686                                     
                                                                
(Karttext:)    
                                                                
Här tager Ladugårdz betz Mark uedh Lille sylltan                                  
Här tager Häradz betess Mark wedh Storra Syltan