D4:130-131

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro       Olingh[1] Stadh Cronno Hemman  2                                           Tunnor     
                     Låsta Herresete 1  skate 1   Frelse  1                                                    
     2        Cronne gården Haffuer i byia mål 14 ½ allnar                                              
              Wtsede i Wester gerde                                                                11 8/48      
              Wtsede i Öster gerde                                                                   11 37/48    
              Höö aff Hem Engien                                                         Lass     18 ¾         a Carta 27
              ut Engh i dalss Engen  10 ¼ allnar      Höö                                   2 ½          
     3        andre Cronne gården Haffuer i Byamål 14 ½ allnar                                     
              utsedhe i Wester gerde                                                                 11 8/48      
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 11 37/48    
              Höö aff Hem Engian                                                                     18 ¾        
              ut Engh i dalss Engh   10 ¼ allnar i Mål   Höö                  Lass     2 ½           a Carta
     4        byghninghz                                                                                                   
              tåmptar till bege gårdh  åm tunna                                                  1 ¾          
     5        Herressete Haffuer i Byia Mål 20 ¼ alnar                                                    
              utsehe i Wester gerde                                                                   15 23/48    
              utsedhe i Öster gerde                                                                   16 21/48    
              än Haffuer Herregården  20 ¼ allnar i den                                                    
              åcker Humpen Numro 16  utsedhe                                                              
     6        en åcker Lyckia som Haffuer uarit                                                                
              byghningh tåmpt utsede                                                                2              
     7        än Haffuer Herregården en åcker   åm tunna                                1              
     8        en Hage är kåmmen ifrån Hella by Egår                                                        
              Höö aff Hem Engien                                                         Lass     26            
              ut Engh i dalss Engen Haffuer i Stångh                                                          
              Mållet   18 allnar  Höö      a Carta 27                              Lass     4              
     9        Skate gården Haffuer i by Måll 13 ½ allnar                                                  
              utsedhe i Wester gerde                                                                 10 14/48    
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 10 36/48     
              än Haffuer skate gården i den åcker                                                              
              Humpen Numro 16 i stånghfalle  13 ½ allnar  utsede                                   
                                                                                                                                  
               Höö aff Engian                                                                 Lass     17            
     10      än en tegh såm Haffuer Lyt till söderre                                                          
              skate gården i Storra Söö och effter ingen                                                     
              uet Rätt beskedh Här åm Haffuer bege                                                         
              gårdan sigh för ent så at skate gården                                                           
              i Söö skall Haffue ett bete i låsta skate                                                          
              gårdz koo Hage Höö aff tegen                                          Lass     2              
     11      Frelse gården till Låsta Har i By Mål   9 allnar                                             
              ut sedhe i Wester gerde                                                                6 42/48      
              ut sedhe i Öster gerde                                                                  7 13/48      
              än Haffuer frellse gården i den åcker                                                             
              Humpen Numro 16 i stångh Mållet  9 allnar utsede                                      
               Höö aff Hem Engien                                                                     11 ½        
              ut Engh   15 ¾ allnar i stångh falle                                                                
              uti Dalss Engien  a Carta 27  Höö                                     Lass     3              
     12      Wester gerde godh Jordh utsede                                                  55 ¾        
     13      Öster gerde samma Jordh Mån   utsedhe                                      58 ¾        
     14      Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     56            
     15      Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     36            
     16      en åcker Hump såm Lyder till effter                                                              
              shreffne gårdar Håller tunnor                                                        7 ¾          
              Heresete Haffer i Mål   20 ¼ allnar  utsedhe                                                
              frellse till Hersete Haffer i Mål   9 allnar  utsäde                                           
               skate gården Haffuer i Mål   13 ½ allnar  utsäde                                          
              skate garden i Furstadh Har i Målet  18 allnar                                              
              a Carta                wtsedhe                                                                            
              Wester skate gården i skårby                                                                       
              Haffuer i stångh Mål       allnar   a Carta        utsäde                                     
                      Flerra Legenheter eller                                                                          
                     Qualiteter beffinss inte                                                                           
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager storra Skårby Egår Wedh                                                          
Här tager Fur Stadh Egår Wedh                                                                                 
Suin uall                                                                                        
Här tager Storra Söö Egår Wedh                                                                               
Helle byss Hage                                                                                                         
Herre gårdz Hage                                                                                                       
Här tager Hella byss  utmarck Wedh
Schala Ulnar
 


[1] Papperet trasigt.